Vállalati politika

Társaságunk célja, hogy ügyfeleink igényeit a környezet megóvása mellett kiváló minőségben, magas színvonalú szolgáltatásokkal, határidőre teljesítsük.

Vállalati politikánk részeként kiemelt feladatunk a társaság egészére kiterjedő minőségirányítási rendszer bevezetése és hatékony alkalmazása az MSZ EN ISO 9001:2015 szabványnak megfelelően, valamint környezetközpontú irányítási rendszer alkalmazása az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványnak megfelelően.

 

Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer (MEBIR)

Elkötelezettek vagyunk a napi munkavégzés során az egészségvédelem és biztonság mellett, ezt megerősítendő és támogatandó Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszert (MEBIR) vezettünk be. A kialakított rendszer megfelel az MSZ ISO 45001:2018 szabvány követelményeinek és kiterjed mindegyik divíziónk tevékenységére, azaz az informatikai rendszerek tervezésére, kivitelezésére, az ingatlan üzemeltetésre és az irodai felújítási munkálatokra egyaránt.

 

Energiagazdálkodási Irányítási Rendszer (EIR)

Társaságunk célja az energiafelhasználások hatékonyságának folyamatos növelése, az erőforrásokkal való felelős gazdálkodás megőrzése, javítása, illetve az üvegházhatású-gáz kibocsátás csökkentésén túl versenyképességünk javítása. Az Officium Irodafejlesztő Zrt. a vállalat energiafelhasználásának folyamatosan korszerűsítésével, az MSZ EN ISO 50001:2019 szabványműködtetésével nemzetközi szinten elfogadott vállalati energiairányítási rendszert kíván fenntartani.


Antikorrupciós politika

Az OFFICIUM IRODAFEJLESZTŐ ZRT. vezetősége kiemelt célkitűzésének tekinti a korrupció elleni küzdelmet, ezáltal biztosítva Társaságunk korrupcióellenes munkakörnyezetét, munkavállalói magatartását, üzleti kapcsolatait, jó hírnevét, pozitív társadalmi megítélését. Társaságunk megtiltja a korrupció minden formáját a szervezet minden szintjén, a Társaságon belül és a külső partnerekkel, érdekelt felekkel fenntartott kapcsolatok vonatkozásában. A Társaságunk elkötelezett az etikus, a hazai és a nemzetközi normáknak megfelelő üzleti tevékenység folytatására, a hatályos korrupcióellenes jogszabályok betartásával, amely beszállítói partnerekkel, érdekelt felekkel közösen valósul meg.

  • Az antikorrupciós irányítási rendszer követelményeinek teljesítésére Társaságunk elkötelezettsége a következőkben nyilvánul meg: 
  • Megfelelő humán és anyagi erőforrás biztosítása.
  • Az antikorrupciós politika, célok, Etikai Kódex, kapcsolódó szabályozók közzététele és elérhetőségének biztosítása minden munkavállalóink számára.
  • Munkavállalóink belső és külső képzése.
  • Antikorrupciós kontroll alkalmazása az érdekelt felek, beszállítók, felügyelt szervezetek vonatkozásában.

Társaságunk vezetése és minden munkavállalója elkötelezett és nyitott az Irányítási Rendszerünk részeként kialakított és bevezetett, az MSZ ISO 37001:2019 szabvány követelményeinek megfelelő antikorrupciós 


Információ biztonsági politika

Az OFFICIUM IRODAFEJLESZTŐ ZRT. célja, hogy anyagi és erkölcsi biztonsága érdekében adatait, információit megóvja. Emiatt a szervezet vezetősége az alábbi fő célokat tűzi ki a biztonság területén:

  • Szervezetünk a tevékenysége során törekszik az adatok és eszközök fizikai védelmére.
  • Az információvédelmi szempontok érvényesítését a szolgáltatás folyamán meghatározó elemnek tekintjük.
  • Célunk a cég munkavállalóiban tudatosítani a kezelt információk bizalmasságának, hitelességének és sértetlenségének fontosságát. 
  • Beszállítóinktól, alvállalkozónktól elvárjuk, hogy az általunk előírt biztonsági irányelveknek megfeleljenek.

A fenti célok folyamatos teljesítésére társaságunk információvédelmi menedzsment rendszert vezet be és működtet az MSZ ISO/IEC 27001:2023 alapján.